Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội Nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái mở rộng lần thứ VIII

08:00 | 10/07/2011 147 lượt xem