LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hội Nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái mở rộng lần thứ VIII

08:00 | 10/07/2011 136 lượt xem