KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 35 (mở rộng)

19:00 | 14/01/2019 230 lượt xem