TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 35 (mở rộng)

19:00 | 14/01/2019 155 lượt xem