Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 21

17:47 | 10/06/2018 152 lượt xem