TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 15 (mở rộng)

18:25 | 20/01/2019 119 lượt xem