Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23 (mở rộng)

18:09 | 17/10/2018 188 lượt xem