TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23 (mở rộng)

18:09 | 17/10/2018 150 lượt xem