Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị báo cáo viên TW trực tuyến tháng 10/2018

20:10 | 10/10/2018 175 lượt xem