Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2017

19:41 | 26/10/2017 318 lượt xem