Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

19:37 | 15/05/2018 72 lượt xem