Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 26 (mở rộng)

20:42 | 12/07/2018 90 lượt xem