Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 20

19:52 | 12/10/2018 191 lượt xem