TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 20

19:52 | 12/10/2018 179 lượt xem