Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 14 (mở rộng)

19:22 | 11/10/2018 244 lượt xem