Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Liên hiệp thanh niên huyện Yên Bình: Năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển

19:40 | 04/06/2019 58 lượt xem