Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

20:25 | 06/07/2018 171 lượt xem