Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội LHTN huyện Văn Chấn - Dấu ấn một nhiệm kỳ

19:30 | 05/06/2019 83 lượt xem