Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội LHTN huyện Trấn Yên xung kích trên mặt trận phát triển KT - XH

19:37 | 13/06/2019 104 lượt xem