Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội LHPN tỉnh trao nhà mái ấm tình thương tại huyện Văn Yên

18:13 | 07/03/2019 161 lượt xem