TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội Khuyến học với công tác chăm lo cho học sinh nghèo

16:36 | 25/10/2017 442 lượt xem