Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Khuyến học huyện Văn Chấn nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương

20:11 | 26/04/2017 616 lượt xem