TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái:tìm kiếm 3 liệt sỹ và hỗ trợ thông tin tìm kiếm 52 liệt sĩ

11:12 | 16/01/2019 42 lượt xem