KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái:tìm kiếm 3 liệt sỹ và hỗ trợ thông tin tìm kiếm 52 liệt sĩ

11:12 | 16/01/2019 74 lượt xem