TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2017

17:50 | 12/11/2017 819 lượt xem