Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2017

17:50 | 12/11/2017 849 lượt xem