LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018

18:53 | 12/12/2017 873 lượt xem