Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018

18:53 | 12/12/2017 805 lượt xem