Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Doanh nhân trẻ triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

18:55 | 13/10/2018 155 lượt xem