Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

19:28 | 05/02/2018 203 lượt xem