Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội diễn NTQC và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình lần thứ XV năm 2019

18:18 | 08/06/2019 150 lượt xem