LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hội diễn NTQC và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình lần thứ XV năm 2019

18:18 | 08/06/2019 187 lượt xem