Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội diễn NTQC - Trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XV năm 2019

09:31 | 01/07/2019 115 lượt xem