Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh năm 2017 thành công tốt đẹp

19:25 | 02/11/2017 580 lượt xem