KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

19:40 | 15/01/2019 96 lượt xem