Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo

19:47 | 23/11/2018 59 lượt xem