Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội chợ bưởi Đại Minh lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 23-28/11/2018

18:11 | 21/11/2018 721 lượt xem