Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội CCB cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ năm 2019

19:52 | 12/10/2018 226 lượt xem