Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2019

19:52 | 12/03/2019 46 lượt xem