Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác

19:43 | 08/11/2016 868 lượt xem