Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác

19:43 | 08/11/2016 671 lượt xem