Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Học tập và làm theo Bác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

18:45 | 14/05/2019 403 lượt xem