Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Học tập tư tưởng của Bác về "nói đi đôi với làm"

20:19 | 11/10/2016 520 lượt xem