Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Học tập tư tưởng của Bác về "nói đi đôi với làm"

20:19 | 11/10/2016 559 lượt xem