HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Học tập tư tưởng của Bác về "nói đi đôi với làm"

20:19 | 11/10/2016 529 lượt xem