Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoàn cảnh khó khăn của em Hoàng Thị Nga

16:44 | 01/12/2018 429 lượt xem