TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Họa sỹ Nguyễn Đình Thi và Ký ức Trường Sa

09:02 | 21/03/2019 108 lượt xem