Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hỏa hoạn thiêu rụi 1 ngôi nhà tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

20:08 | 16/10/2018 136 lượt xem