Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ đồng bào vùng lũ Sơn Lương, huyện Văn Chấn ổn định cuộc sống

19:53 | 10/08/2018 125 lượt xem