Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hồ Thác Bà – Điểm du lịch hấp dẫn du khách

19:15 | 13/05/2019 72 lượt xem