Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HN trình diễn kỹ thuật chế biến chè đen XK tại công ty TNHH Hưng Thịnh

08:00 | 21/08/2011 423 lượt xem