Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hiệu quả từ việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương

19:13 | 17/05/2018 147 lượt xem