TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu quả từ việc đầu tư trang thiết bị cho phòng thí nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng

17:46 | 28/02/2012 1,165 lượt xem