Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hiệu quả từ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

16:36 | 19/01/2018 322 lượt xem