Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hiệu quả từ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

16:36 | 19/01/2018 237 lượt xem