TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu quả từ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

16:36 | 19/01/2018 250 lượt xem