Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo ở vùng cao Trạm Tấu.

19:04 | 29/03/2018 167 lượt xem