Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo ở vùng cao Trạm Tấu.

19:04 | 29/03/2018 343 lượt xem