Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo ở vùng cao Trạm Tấu.

19:04 | 29/03/2018 369 lượt xem