Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả từ mô hình “chăn nuôi vịt bầu lai an toàn dịch bệnh”

19:55 | 20/08/2018 366 lượt xem