Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hiệu quả sau một năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp tại huyện Trấn Yên

15:25 | 17/04/2018 256 lượt xem