Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Yên Bình

19:17 | 16/07/2018 379 lượt xem