Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm ở thành phố Yên Bái

18:45 | 09/09/2018 230 lượt xem