Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng tại huyện Yên Bình

19:11 | 09/05/2019 77 lượt xem