Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng NN & PTNT huyện Trấn Yên

19:14 | 30/05/2018 390 lượt xem